SUNDHEDSTJEK

Vores sundhedstjek til virksomheden bygger på filosofien om det hele menneske – og at fysisk og mental sundhed hænger sammen.

Lang tid med bekymring og stress kan føre til, at medarbejdernes fysiske helbred forringes. Med afsæt i et holistisk perspektiv udfordrer vi derfor det traditionelle sundhedstjek ved at inkludere den fysiske tilstand, som smerte og sundhed, med den mentale tilstand.

Vi kommer dermed hele vejen rundt om virksomhedens arbejdsmiljø – samt de enkelte medarbejderes fysiske og mentale sundhed. Målet er at synliggøre både individuelle og fælles indsatser, der skal tages for at sikre trivsel og et godt arbejdsliv.

Hver virksomhed og medarbejder er forskellig. Derfor tager vi hos Come-Back altid udgangspunkt i de fælles ønsker og forventninger. Og vi er klar til at tilpasse en løsning, som matcher jeres behov.

Kontakt os for en løsning

360 graders sundhedsscreening

Sundhedsscreening af virksomheden foregår anonymt og via vores evidensbaserede IT-værktøj INDUCAS – et online spørgeskema, som medarbejderne kan udfylde, hvor og hvornår det passer dem.

Med afsæt i resultaterne udarbejder vi en rapport, der gennemgår de overordnet udfordringer på arbejdspladsen samt anbefalinger til indsatsområder. Herudover indebærer sundhedstjekket skriftlig tilbagemelding til alle medarbejdere med anbefalinger til indsats og fokusområder samt personlig tilbagemelding til udvalgte medarbejdere, der vurderes som værende i risiko for sygemelding.

Til de udvalgte medarbejdere tilrettelægger vi en målrettet og individuel indsats, som tager hånd om de udfordringer, der må være – inden det ender i en sygemelding.

Den skriftlige tilbagemelding giver virksomhed og medarbejder mulighed for at vende tilbage til anbefalingerne på et senere tidspunkt. Dermed er det nemmere at følge både virksomhedens og medarbejderens udvikling.

Vi anbefaler sundhedsscreening af arbejdspladsen minimum en gang om året.

Supplerende indsatser

En sundhedsscreening kan følges op af tiltag og indsatser, der bidrage til at forbedre medarbejdernes sundhed. Det kan f.eks. være:

 • Fysiske målinger – fx blodtryk, BMI, kondital, bevægemønstre mm.
 • Coaching om sunde vaner
 • Ergonomisk rådgivning

Efterfølgende oplæg eller foredrag

Sundhedstjekket kan følges op af foredrag eller oplæg om:

 • Kost
 • Motion
 • Stress
 • Ergonomisk vejledning
 • Sygefravær

Et evidensbaseret spørgeskema

Inducas består af et spørgeskema med 60-75 spørgsmål. Spørgeskemaet er udformet på baggrund af 12.000 besvarelser og input fra blandt andet læger, psykologer, socialrådgivere og arbejdsmedicinere.

Spørgsmålene omhandler fysiske, psykiske og sociale forhold. Og besvarelserne danner grundlaget for, at vi får et fyldestgørende billede af hele mennesket. Det omfatter faktuelle og følelsesmæssige faktorer, som også giver et indtryk af, hvad der motiverer den enkelte medarbejder.

Eksempler på resultater og indsatsområder

 • 360 graders indblik i den sundhedsmæssige tilstand på arbejdspladsen
 • Indblik i hvilke arbejdsgrupper/afdelinger, hvor der er risiko for sygefravær
 • Indsigt i hvilke sundhedsmæssige udfordringer der med fordel kan sættes fokus på; herunder rygestop, motion, stresshåndtering, kost
 • Mange medarbejdere går med fysisk.e skavanker, som kan opstå fra psykiske belastninger
 • Mange medarbejdere kender ikke til deres sundhedsforsikring og får dermed ikke benyttet sig af de tilbud, der findes. Virksomheden har derfor mulighed for at øge informationsniveauet omkring de tilbud, der er
 • Opfølgende samtaler mellem en sundhedsmentor fra Come-Back og medarbejdere, der har en lav selvvurderet trivsel, giver mulighed for at hjælpe de medarbejdere, som har behov for det. Vores erfaring er, at 7 ud af 10 ikke får den hjælp, de har behov for

Hvorfor vælge en 360 graders sundhedsscreening?

De medarbejdere, som ikke har væsentlige sundhedsmæssige udfordringer, er ofte ikke dem, som giver udtryk for mistrivsel og forhold for arbejdspladsen, der kunne være bedre. Fordelen ved en 360 graders sundhedsscreening af hele arbejdspladsen er derfor, at virksomheden får indblik i alle medarbejders refleksioner og tanker om arbejdsmiljøet.

Vurderet sundhed og trivsel – analyse og anbefalinger

Med en holistisk tilgang kommer INDUCAS undersøgelsen godt rundt om det enkelte menneskes privat- og arbejdsliv. Dermed indgår også gennemgang af oversete udfordringer for at opnå det “perfekte” arbejdsliv. Via svarene fra INDUCAS trivselsundersøgelse udarbejder vi en rapport over medarbejderens vurderede sundhed og trivsel, hvor der indgår betragtninger og anbefalinger, der kan bidrage med at forbedre medarbejderens fysiske og psykiske trivsel. I rapporten evalueres medarbejderens tilstand ud fra fem områder – Sundhed, Fysik og Funktionsevne, Trivsel, Privatliv og Arbejdsliv – der er kategoriseret som “god”, “vær opmærksom” eller “bekymrende”. Her kan du se et udsnit af tre eksempler fra en anonym trivselsrapport.