SUNDHEDSMENTOR

Sundhedsmentor er en sundhedsservice til virksomheder, der ønsker at håndtere sygdom og stress før en eventuel sygemelding. Forløbet er centreret om forebyggelse, men er også oplagt som støtte til den sygemeldte medarbejdere. Ud fra en holistisk tilgang, der sætter fokus på det hele menneske, er målet at undgå en langvarig sygemelding.

Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen ender 13 % af alle sygemeldinger som langtidssygemeldinger. Dermed er der store økonomiske og menneskelige gevinster ved at tage sygdom og stress i opløbet.

Sundhedsmentor fokuserer på de dybereliggende årsager til mistrivsel og sygdom og tager samtidig højde for medarbejderens hjemlige forhold og fysiske sundhed. Det skal nemlig give mening både i arbejdslivet og på hjemmefronten.

Kontakt os her for sparring

Det hele menneske i fokus

Med afsæt i resultaterne fra INDUCAS sammensættes et forløb med en sundhedsmentor, der med afsæt i 360 graders perspektiv giver støtte og vejledning til virksomheden og medarbejderne.

Et sundhedsmentorforløb er:

 • 4 måneders forløb, der mærkbart reducerer risikoen for langvarige sygemeldinger.
 • 6 måneders efterværn, der reducerer risikoen for tilbagefald.
 • Overskueligt og tilrettelagt sagsforløb for virksomhed og medarbejder.
 • Hotline til både medarbejder og virksomhed.
 • Rådgivning om lovgivning og regler.
 • Løbende vurdering af behovet for indsatser.
 • Bindeled mellem virksomhed, medarbejder og andre relevante aktører i en tværfaglig indsats.

Også fokus på det hjemlige …

Det hjemlige aspekt også ofte stor indflydelse på den enkeltes velbefindende og overskud. Hos Come-Back går vi derfor 360 grader rundt om medarbejderen og gennemgår udfordringerne i privat- og arbejdslivet.

Kombinationen af resultaterne fra INDUCAS og rådgivning fra vores erfarne konsulenter sikrer, at medarbejderen selv reflekterer over egen situation og indsatser, der kan øge trivslen. Den holistiske tilgang bidrager til, at medarbejderen undgår en sygemelding eller kommer hurtigere tilbage på arbejdet – mens risikoen for tilbagefald mindskes.

Pensionsselskab opnår markante resultater

For et af landets største pensionsselskaber har Come-Back med sundhedsmentor-konceptet været med til at forebygge og reducere sygefravær blandt pensionsselskabets kunder, som består af både SMV’er og store, toneangivende selskaber i Danmark. Fokus for indsatsen var at fastholde den enkelte medarbejder på arbejdsmarkedet og herved undgå udbetaling af tab af erhvervsevnedækningen.

I gennemsnit kunne pensionselskabets kunder med sundhedsmentorforløbene forkorte det længerevarende sygdomsforløb med 56 %.

Resultater

Der har i 2018 været igangsat 114 forløb. Heraf er 54 forløb afsluttet. Nedenstående tal viser status på de afsluttede forløb.

0
forhindrede sygemeldinger
0
sygemeldte kunder raskmeldt*
0
kunder afskediget og sygemeldt

* De sygemeldte medarbejdere var alle tilbage på arbejde i mindst 18 timer efter 1,2 mdr. Fuld raskmelding skete i gennemsnit efter 3,2 mdr. Herefter er der sat ind med efterværn for at nedbringe risiko for ny sygemelding.

Hvordan gør vi?

Sygemelding/Behov for hjælp

Når en medarbejder viser tegn på stress og mistrivsel, og virksomheden er bekymret for en sygemelding, kontaktes Come-Back. Vi tilknytter en sundhedsmentor, der får kontakt til medarbejderen.

Sammen med medarbejderen afklarer Sundhedsmentoren, hvad der skal til for, at vedkommende kan få arbejdsglæden tilbage og mindske de udfordringer, som påvirker medarbejderen.

Sundhedsmentoren koordinerer bl.a. medarbejderens lægeundersøgelser, behandlinger og tager sig af papirarbejdet i forbindelse med en eventuel sygemelding.

Raskmelding

Når en sygemeldt medarbejder er klar til at komme tilbage på arbejdspladsen, vil sundhedsmentoren være med til at støtte medarbejderen. Det mindsker risikoen for et tilbagefald.

 • Sundhedsmentoren vejleder om, hvordan medarbejder og virksomhed sørger for at fastholde den raskmeldte medarbejder på jobbet.
 • Sundhedsmentoren igangsætter et samarbejde om delvis raskmelding.
 • Fastholdelsesplan udarbejdes i samarbejde med den sygemeldte medarbejder og virksomheden.

Efterværn

Selv efter en sygemeldt er rask igen og tilbage på arbejdet, kan det være nødvendigt med støtte. Det kaldes for efterværn og er den afsluttende del af sundhedsmentorens arbejde i forløbet.

Efterværn indebærer:

 • 6 måneders opfølgning.
 • Løbende opfølgningssamtaler med støtte, vejledning og konkrete redskaber til at fastholde medarbejderen.