INDUCAS

Det kan være svært at åbne for de tunge samtaleemner som stress, angst og trivsel – både på arbejdspladsen og i privatlivet. For at styrke det gode arbejdsmiljø og hjælpe mennesker med at få det gode arbejdsliv tilbage igen, har vi derfor udviklet it-værktøjet INDUCAS i samarbejde med Syddansk Universitet og er testet af sagsbehandlere, borgere og virksomheder.

Med INDUCAS kommer vi 360 grader rundt om det enkelte menneske, som gør det muligt at tilrettelægge et individuelt forløb, der tager højde for alle aspekter af enten den forebyggende eller behandlende indsats. Værktøjet indgår i alle vores ydelser og koncepter og kan også leveres separat, ligesom ledelsen eller HR-afdelingen kan få adgang til anonyme svar om arbejdsmiljøet.

INDUCAS sikrer en tidligere, hurtigere og mere præcis indsats. Vores undersøgelser viser, at INDUCAS kan nedbringe sygefraværet med op til 60 procent og forebygge langvarige sygemeldinger og afskedigelser. Vi kan også gøre det hos jer.

Læs hvad vi har gjort for andre her

INDUCAS sikrer, at indsatsen overfor medarbejder og virksomhed er målrettet gennem hele forløbet. Fra problemet bliver erkendt, til eventuel sygemelding, tilbagevenden til arbejdspladsen og efterbearbejdning af forløbet.

Bedre trivsel og arbejdsmiljø

Trivsel er vigtig for at fastholde og motivere medarbejdere. Med Inducas kan vi identificere, om en medarbejder er i dårlig trivsel og risikerer at blive sygemeldt. Samtidig giver INDUCAS ledelsen og HR værktøjer til at styrke arbejdsmiljøet og øge trivslen på arbejdspladsen, idet de bedre kan følge op på udfordringer og indsatser, der er igangsat.

Trives medarbejderne, vil det mindske udgifterne til sygefravær og ansættelsesprocesser.

Overblik over medarbejderens vurderede sundhed og trivsel

Med svarene fra INDUCAS undersøgelsen udarbejder vi en rapport over den enkelte medarbejders vurderede sundhed og trivsel, ligesom der indgår en rækker betragtninger og anbefalinger, som kan hjælpe med at styrke medarbejderens fysiske og psykiske velværd. Rapporten vurderer medarbejderens tilstand ud fra fem områder – Sundhed, Fysik og Funktionsevne, Trivsel, Privatliv og Arbejdsliv – som er kategoriseret enten “god”, “vær opmærksom” og “bekymrende”. Her ses et bekymringspunkt fra et udsnit i en trivselsrapport fra en anonym profil.

Høj databeskyttelse

INDUCAS er online og intuitivt at udfylde for medarbejderne, der kan gøre det, hvor det passer dem bedst. Da besvarelsen af undersøgelsen sker digitalt og ikke overfor en anden person, er det for mange lettere at beskrive tunge problemer, ligesom undersøgelsen giver refleksioner over egen situation og liv.

Hos Come-Back har vi højt fokus på databeskyttelse, og vores håndtering af data er godkendt af Datatilsynet. Besvarelserne er anonyme ved præsentation for ledelse og HR-afdeling. Come-Backs professionelle og nærværende rådgivere kan tilgå besvarelserne med henblik på at tilrettelægge en målrettet indsats, der hjælper det enkelte medarbejde til at få det gode arbejdsliv tilbage.

Med afsæt i en samlet rapport kan Come-Backs konsulenter samtidig give anbefalinger til indsatser, som virksomheden kan iværksætte for at styrke arbejdsmiljøet og forebygge langvarigt sygefravær på arbejdspladsen.