For virksomheden

Sygemeldinger koster hvert år danske virksomheder 27 milliarder kroner. Som arbejdsgiver er det derfor både en omkostningsfuld og usikker situation, når en medarbejder bliver sygemeldt. Heldigvis kan man gøre meget for at hjælpe medarbejderen hurtig tilbage på arbejdspladsen. Det er vi eksperter i hos Come-Back.

Hos Come-Back hjælper vi virksomheden og medarbejderen med en tidlig indsats, så man undgår en langvarig sygemelding. Vi arbejder ud fra en holistisk tilgang, hvor vi inddrager både medarbejderens arbejdsliv og dagligdag, ligesom vi ser på samspillet mellem arbejdsplads og privatliv.

Læs hvad vi har gjort for andre her

Forebyggelse er vejen frem

En langvarig sygemelding er kritisk for både virksomheden, medarbejderen og samfundet. Derfor er det vigtigt, at man tager hånd om problemerne, inden de udvikler sig til stress eller en længerevarende sygemelding. Vores kerneydelse er at forebygge sygefravær, men vi træder også til og hjælper sygemeldte hurtigt tilbage i arbejde. Og vi følger op, så risikoen for et tilbagefald bliver mindre.

Jo før desto bedre. Det er vores mantra, når det gælder forebyggelse af sygemelding. Derfor har vi i samarbejde med Syddansk Universitet udviklet IT-værktøjet Inducas, som hjælper arbejdsgivere og HR-afdelinger med at forstå medarbejdernes udfordringer, behov og motivation.

Læs mere om INDUCAS her

Hjælp før, under og efter

Hos Come-Back har vi fokus på at hjælpe dig og dine medarbejdere både før, under og efter en sygemelding.

Vores medarbejderstab består af idrætsfysiologer, socialrådgivere, coaches og fysioterapeuter. Fælles for dem er, at de har stor faglig viden på deres område og forstår at sætte deres viden i spil for at motivere og hjælpe. Deres faglige kompetencer er grundlaget vores værktøjskasse, der har fokus på at forebygge sygefraværet, hjælpe under sygemeldingen og følge op, når medarbejderen er tilbage.

Inducas

Sundhedstjek

Nærværskonsulenter

Sundhedsmentor

Akuthjælp

Nærværslinjen

Vi arbejder efter princippet om, at mennesket kommer før systemet.

Målet er altid at give mennesker det gode arbejdsliv tilbage.