1. oktober 2020

Blog

Ti gode råd til virksomheder om medarbejdere med stress

1. Spot de medarbejdere, som ikke opfører sig, som de plejer

Kig efter markante ændringer i dine medarbejderes adfærd og kommunikation, for de er ofte tegn på overbelastning også kaldet stress. Hvis den stille medarbejder f.eks. bliver højlydt. Hvis den optimistiske bliver kritisk. Hvis den joviale bliver alvorlig, osv.

2. Konfrontér medarbejderen nysgerrigt, anerkendende og nænsomt under fire øjne

Er du bekymret for, om din medarbejder er stresset, så start med at skabe en rolig ramme for en samtale med medarbejderen om, hvordan din medarbejder har det – ikke bare ”hvordan det går”. Fremtræder medarbejderen ikke bevidst om, at han/hun virker stresset, så start med at anerkende medarbejderens generelle indsats og derefter tale lidt om din generelle forpligtelse til at holde øje med, om dine medarbejdere ikke overbelastes. Fortsæt derefter med en lille konkret bekymring for din medarbejders trivsel, f.eks.: ”Jeg lagde mærke til, at du ikke sagde ret meget under vores personalemøde. Du er ellers god til at bidrage, så jeg får lyst til at spørge, om du trives med dine opgaver?” Hvis der er behov for justering af belastningen, så vær åben for, hvordan det kan gøres effektivt. Anerkend til sidst medarbejderen for sin imødekommenhed og åbenhed og aftale et nyt møde indenfor en måned, hvor i evaluerer effekten af ændringerne.

3. Giv sygemeldte medarbejdere indflydelse på dialogen under sygefraværet

Hvis du ikke får spottet en stresset medarbejder i tide inden vedkommende sygemelder sig fuldt, så tag et initiativ overfor medarbejderen, gerne via sms, hvor du spørger, hvordan det vil være bedst for medarbejderen at kommunikere under sygeforløbet. Vær åben for at det kan være via telefonsamtaler, sms, mails eller møder og med valgfri mellemrum, som dog ikke strider imod lovgivningen og virksomhedens sygefraværspolitik.

4. Respektér medarbejderens privatliv, men spørg, hvordan du bedst hjælper vedkommende tilbage

Forklar fra start, hvordan din kontakt med medarbejderen skal passe ind i virksomhedens sygefraværspolitik med kriterier for f.eks. sygefraværssamtale og indhentning af varigheds- og mulighedserklæringer. Forklar, at du som arbejdsgiver ikke har lov til at spørge til helbredsårsagen, fordi helbred er en privat sag, men at du gerne vil høre fra medarbejderen, hvad du kan gøre som leder for at hjælpe medarbejderen godt tilbage i jobbet.

5. Find det rigtige tidspunkt for en rundbordssamtale om genoptagelse af arbejdet

Når medarbejderen melder sig klar til delvis raskmelding inviterer du til en samtale om vilkårene for genoptagelse af arbejdet, gerne med TR og/eller hjemkommunens sygedagpengesagsbehandler eller fastholdelseskonsulent i en såkaldt rundbordssamtale. Accepter på rundbordsmødet de anvisninger læge og/eller behandlende psykolog har bragt ind, med mindre de er i strid med virksomhedens sygefraværspolitik.

6. Udarbejd sammen med medarbejderen en justerbar fastholdelsesplan

Spørg specifikt til, hvilke opgaver og arbejdstider, som vil passe medarbejderen bedst i starten. Foreslå gerne rutineopgaver eller opgaver uden deadlines. Foreslå gerne arbejdstider, som involverer fulde hviledage. Spørg derefter til, hvordan det vil være bedst at opgaverne og arbejdstiden siden bør vokse, og saml gerne det hele i en såkaldt fastholdelsesplan, som kan justeres løbende. Aftale også løbende møder med medarbejderen, hvor I drøfter og justerer fastholdelsesplanen.

7. Vær åben for at informere kollegerne på den måde, medarbejderen finder det bedst

Spørg under rundbordsmødet også til, hvordan medarbejderen ønsker sine kolleger informeret om sin tilbagevenden. Skal der sendes en mail rundt fra chefen eller vil medarbejderen selv orientere – og hvordan? Har medarbejderen brug for ro til i starten at genoptage arbejdet, eller vil det være rart hvis kollegerne frit kan spørge og viser omsorg? Skal kollegerne evt. oplyses om, hvilke opgaver, medarbejderen skal løse eller skånes for, og hvor længe?

8. Stol på, at der er bundlinje i stressforebyggelse

Vær opmærksom på, at du med den måde du behandler en stressramt kollega sender et vigtigt signal til alle dine medarbejdere om, at virksomheden er rummelig og parat til at tale om og tage hensyn til overbelastning og stress. Du gør derved medarbejderne lidt tryggere ved at komme til dig og tale om deres belastning. Jo bedre du er til at få dine medarbejdere til at melde tidligt ud, når de er overbelastet, og aftale en justering med dig evt. via en delvis raskmelding, jo lavere bliver sygefraværet i din afdeling og jo bedre bliver du til at fastholde de erfarne og dygtige medarbejdere.

9. Gå foran med et godt eksempel på din egen stresshygiejne

Tal gerne åbent med dine medarbejdere om din egen belastningsgrad, og hvordan du håndterer den, både i fritiden hvor du selvfølgelig sørger for tilstrækkelig søvn, motion og afslapning, og på arbejdet, hvor du husker at holde pauser og ind imellem træder ud af din chefrolle ved at tale om noget ud fra din person.

10. Stimuler til kollektive pauser, hvor der er plads til det unyttige

Et godt bidrag til en stressforebyggende arbejdspladskultur er også at du som leder tilskynder til – og gerne bidrager til – aktiviteter, som unddrager sig eller kun indirekte har et arbejdsmæssigt formål, f.eks. en fejring, en hyggestund eller bare en god historie.