Inducas: Sygemelding

Inducas er et individuelt, helhedsorienteret screeningsværktøj, der på et tidligt stadie kan blotlægge risikoen for, om et sygdomsforløb bliver længerevarende.

Screeningsværktøjet er det eneste måleinstrument i Danmark, som kombinerer viden om fysiske, psykiske og sociale problemstillinger, livskriser, selvvurderet helbred og motivation i samme screeningssystem. Inducas er udviklet med udgangspunkt i ICF – International klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand.

Spørgsmålene afdækker områder i arbejds- og hverdagslivet, der beskriver den sygemeldtes aktuelle funktionsniveau, trivsel og selvvurderet helbred.

Sagsbehandleren kan ud fra de samlede resultater få viden om den rette indsats for at fastholde den sygemeldte på arbejdsmarkedet. Det giver endvidere mulighed for med større viden at indgå i et eventuelt samarbejde med borgerens praktiserende læge samt inddrage medarbejderens egen sundheds- og/eller pensionsforsikring. Dette værktøj skal ses som et supplement til sagsbehandlernes eksisterende viden.

Inducas er et vigtigt redskab i værktøjskassen, når det handler om fysiske og psykiske problemstillinger.


Inducas sygemelding – Produktblad


Inducas – Rapport