Inducas: Kontanthjælp

Inducas Kontanthjælp er et dialog- og screeningsværktøj målrettet borgere over 30 år med og uden uddannelse samt borgere under 30 år, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Det er et helhedsorienteret værktøj, der har fokus på individet.

Det er velegnet til både nye og eksisterende kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb. Det er et yderst relevant værktøj i forbindelse med kommunernes revurdering af eksisterende kontanthjælpsmodtagere, som gør det nemt at målrette og effektivisere indsatsen for den enkelte kontanthjælpsmodtager. Det sker ved at sikre en hurtig afdækning borgerens aktuelle udfordringer – både dem som er relateret til ledighed og dem, som går ud over ledighed.

Inducas giver forslag til, hvordan borgerens kompetencer kan forbedres – de personlige og sociale kompetencer – samt hvordan man kan mindske hindringer relateret til helbredsudfordringer.

INDUCAS KONTANTHJÆLP PRODUKTBLAD
INDUCAS KONTAKTHJÆLP RAPPORT