Sundhedsmentor

- raskmelding som topprioritet

Come-back tilbyder en unik rådgivningstjeneste, der reducerer risikoen for langvarige sygemeldinger. Come-back har tæt kontakt til såvel den enkelte medarbejder som til centrale aktører, arbejdsgiver, jobcenter og forsikringsselskab. Dermed kan vi koordinere en effektiv indsats, der sikrer hurtige og vedvarende raskmeldinger.

Når en medarbejder sygemeldes, kontaktes Come-backs rådgivningscenter, som assisterer såvel den enkelte medarbejder som arbejdsgiver med tiltag i forhold til hurtigst mulig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Vores Sundhedsmentorer kan dermed, i en tidlig fase, forberede medarbejderen på delvis raskmelding, henvise til jobcentret samt yde støtte i en vanskelig situation.

Desuden følger sundhedsmentoren medarbejderen i perioden efter raskmelding, så eventuelle problemstillinger løses effektivt.

Sundhedsmentoren tager sig også af papirarbejde og sørger for at indkalde medarbejderen til lovpligtige samtaler, evt. sammen med sundhedsfaglige eksperter, der kan hjælpe lederen i samtalen.

Vores sundhedsmentorer er erfarne sygeplejersker og socialrådgivere, der har været i alle hjørner af sygemeldingsområdet.  De ved, hvordan de skal håndtere medarbejdere i krise – både fagligt og menneskeligt.

Sundhedsmentor