Inducas Unge

Inducas Unge er målrettet unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det er et godt redskab til at vurdere graden af job- og uddannelsesparathed.

Inducas Unge er bygget op omkring empowerment og tværfagligt overblik. Det giver et helhedssyn på den unges personlige og sociale kompetencer, helbred, livsstil etc. Inducas Unge hjælper med at klarlægge, hvilke indsatser, der vil være mest effektive ift. at gøre den unge uddannelsesparat.

Derudover sikrer Inducas Unge naturligvis en systematisk indsamling af data, så det er nemt at målrette og effektivisere indsatsen på tværs af individer.