Inducas Kontanthjælp

Inducas Kontanthjælp er et dialog- og screeningsværktøj målrettet borgere over 30 år (med og uden uddannelse) samt borgere under 30 år, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Det er et helhedsorienteret værktøj, der har fokus på individet.

Inducas Kontanthjælp er både velegnet til nye og eksisterende kontanthjælpsmodtagere samt borgere i ressourceforløb. Det er et yderst relevant værktøj i forbindelse med kommunernes revurdering af eksisterende kontanthjælpsmodtagere.

Inducas Kontanthjælp gør det nemt at målrette og effektivisere indsatsen for den enkelte kontanthjælpsmodtager. Det sker ved at sikre en hurtig afdækning borgerens aktuelle udfordringer - både de er relateret til ledighed og de, der går ud over ledighed.

Inducas Kontanthjælp giver forslag til, hvordan borgerens kompetencer kan forbedres. Både de personlige og sociale kompetencer samt hvordan man kan mindske hindringer relateret til helbredsudfordringer.

Produktblad - Inducas Kontanthjælp