Produkter

Med fokus på din fremtidige beskæftigelse, har kurset til formål at forbedre dine muligheder for at klare dig, så du undgår at blive syg igen, når du kommer tilbage på arbejde. Igennem individuelle samtaler får du værktøjer til at kunne håndtere din situation, og du vil få styrket dine fysiske og mentale ressourcer igennem holdaktiviteterne, fysisk træning/motion og mindfulness.

Come-Back driver i samarbejde med forskellige jobcentre aktive tilbud, som har til formål at assistere sygemeldte og ledige borgere i at vende tilbaget til arbejdsmarkedet. Underviserne i Come-back har stor viden om fysisk og psykisk sundhed, og bred erfaring med at tilrettelægge forløb, der er effektive, fordi de kan tilpasses borgernes individuelle forhold og behov og samtidig have fokus på at forebygge sygdom på længere sigt.

Vores forløb bygger på en helhedsorienteret opfattelse af mennesket. I de individuelle samtaler kan du derfor bringe de problemstillinger op, som du mener er relevante for at komme videre.

Vi ser det som vores opgave at ruste dig til et solidt ”come-back” - i livet såvel som på jobbet.

Evidensbaseret screenings og progressionsværktøj til sygemeldte borgere og medarbejdere.

Inducas er et individuelt, helhedsorienteret screeningsværktøj, der på et tidligt stadie kan blotlægge risikoen for, om et sygdomsforløb bliver længerevarende.

Screeningsværktøjet er det eneste måleinstrument i Danmark, som kombinerer viden om fysiske, psykiske og sociale problemstillinger, livskriser, selvvurderet helbred og motivation i samme screeningssystem. Inducas er udviklet med udgangspunkt i ICF – International klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand.

Spørgsmålene afdækker områder i arbejds- og hverdagslivet, der beskriver den sygemeldtes aktuelle funktionsniveau, trivsel og selvvurderet helbred.

Sagsbehandleren kan ud fra de samlede resultater få viden om den rette indsats for at fastholde den sygemeldte på arbejdsmarkedet. Det giver endvidere mulighed for med større viden at indgå i et eventuelt samarbejde med borgerens praktiserende læge samt inddrage medarbejderens egen sundheds- og/eller pensionsforsikring. Dette værktøj skal ses som et supplement til sagsbehandlernes eksisterende viden.

Inducas er et vigtigt redskab i værktøjskassen, når det handler om fysiske og psykiske problemstillinger.

Læs mere her...

Evidensbaseret screeningsværktøj til trivselsundersøgelser på virksomheder. Et værktøj i indsatsen mod at forebygge sygefravær.

Inducas Trivsel er et online screeningsværktøj. Det er målrettet virksomheder, der vil mindske medarbejdernes sygefravær ved at øge deres almene sundhedstilstand. Inducas Trivsel kan:

 • Nedsætte sygefraværet markant
 • Fastholde den enkelte medarbejder i jobbet
 • Øge medarbejdernes trivsel
 • Forebygge langvarige sygemeldinger og afskedigelser

Med Inducas Trivsel gør vi dine medarbejdere langtidsholdbare. Vi sikrer høj trivsel og minimerer sygefravær. Inducas Trivsel mindsker virksomhedens udgifter ved tabt produktion, administration af sygemeldinger og dyre ansættelsesprocesser. Det kan ses på bundlinjen! På både den menneskelige og den økonomiske konto.

Læs mere her...

Et screeningsværktøj til kontanthjælpsmodtagere, under udvikling.

I Come-Back er vi i gang med at udvikle Inducas Kontanthjælp – der ud over en forventning om at kunne nedbringe de offentlige udgifter væsentligt, også vil bidrage til en højere grad af borgerinddragelse i beslutningsprocesserne, at understøtte sagsbehandlernes faglighed og optimere udbyttet af de indsatser der igangsættes.

For at opnå de bedste resultater skal Inducas Kontanthjælp bygge på evidens. Det er denne evidens, som vi i nuværende udviklingsfase skal indsamle. De eksisterende spørgsmål i værktøjet er blevet tilpasset i et samarbejde med bl.a. Jobcenter Lolland

Come-back har ansøgt midler hos Syddansk Vækstforum til at gennemføre testforløb og til at foretage den sidste udvikling. Såfremt der opnås tilsagn om midler, vil løsningen blive testet i en række kommuner og gennemgå de sidste tilpasninger.

Læs mere her...

Sundhedsmentor er en pakkeløsning der håndtere hele processen omkring en sygemelding.

Come-Back tilbyder en unik rådgivningstjeneste, der reducerer risikoen for langvarige sygemeldinger. Come-Back har tæt kontakt til såvel den enkelte medarbejder som til centrale aktører, arbejdsgiver, jobcenter og forsikringsselskab.

Dermed kan vi koordinere en effektiv indsats, der sikrer hurtige og vedvarende raskmeldinger.

Når en medarbejder sygemeldes, kontaktes Come-Backs rådgivningscenter, som assisterer såvel den enkelte medarbejder som arbejdsgiver med tiltag i forhold til hurtigst mulig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Læs mere her...

Har jeres virksomhed brug for at tjekke medarbejdernes sundhed?

Formålet med Come-Backs sundhedstjek er at give den enkelte medarbejder mulighed for at skabe øget fokus på sundhed. Et sundhedstjek er med til at gøre status over vaner og livsstil samt sætte sig nye, realistiske, personlige mål i forhold til sundhed.

Come-Backs sundhedstjek indeholder et spørgeskema, som sikrer et unik, helhedsorienteret tilgang til den enkelte medarbejders livsstil, trivsel og motivation. Desuden indgår en række fysiske målinger i tjekket:

 • Kolesterol
 • Blodsukker
 • Blodtryk
 • Talje- og hofteomkreds
 • Talje/hofte ratio
 • Body Mass Index
 • Fedtprocent
 • Evt. kondition

Come-Backs testledere har alle en sundhedsfaglig uddannelse, såsom fysioterapeuter, diætister og idrætsfysiologer. Derudover modtager alle testledere yderligere undervisning i testmetodik og sikkerhed samt den motiverende samtale.

Virksomheden modtager efter undersøgelsen en rapport med opsamling og konklusion på testresultater og spørgeskemaer, samt forslag til handlingsplaner i det videre forløb.

Læs mere her...

Come-Back tilbyder app til sygemeldte i udvalgte kommuner.

Som tillægsydelse til Inducas Sygemelding, har Come-Back udviklet en app til sygemeldte borgere.

Her kan borgere logge sig på og oprette deres profil. Når de har oprettet deres profil, vil der fremkomme en tidslinie, hvor de kan se gangen i deres forløb. Der er ligeledes et minileksion, hvor der kan læses om love og regler og disse bliver løbende opdateret af Come-Back i takt med de mange ændringer der sker i relation til de forskellige reformer.

Borgerne kan ligeledes søge information om forskellige sygdomme og deres symptomer - og ikke mindst bedringsforslag.

Læs mere her...