Privatlivspolitik

Come-Backs privatlivspolitik afspejler og beskriver, hvordan vi forholder os til og behandler personoplysninger efter gældende databeskyttelsesforordning af 25 maj 2018.
Vores privatlivspolitik gælder for de oplysninger, som er givet os og/eller som vi indsamler som led i samarbejdsforhold, kundeforhold eller leverandørforhold. Der er tale om oplysninger, som vi indhenter gennem vores indsatser, vores Inducas redskaber og/eller anden service.

Come-Back har pligt til at opbevare sundhedsdata i 10 år. Jf Sundhedsdatastyrelsen. Vores opbevaring og behandling af sundhedsdata håndteres i henhold til Persondataloven, og vores systemer sikrer at alle medarbejdere overholder rammer og retsgrundlag til håndtering af sundhedsdata. Det er altafgørende for os, at vi behandler personoplysning i overensstemmelse med lovgivningen. Vi gør derfor meget for at passe godt på oplysninger blandt andet igennem kryptering og logning af vores systemer. Udformningen af skemaet sikrer også, at vi kun indhenter og behandler de personoplysninger, der er nødvendigt for at kunne foretage en helhedsvurdering af tilstanden hos de personer, som vi arbejder med. Vi opbevarer alle data krypterede og/eller i databaser i sikrede servere, der er placeret i Danmark.

Inducas er et spørgeskema, som vi bruger i vores arbejde med at få udsatte personer tilbage på arbejdsmarkedet. Når Inducas er besvaret, kan sagsbehandleren ud fra de samlede resultater få vigtig viden om den rette indsats for at fastholde personen på arbejdsmarkedet samt viden til at kvalificere den første del af sagsforløbet i en lovpligtige sygeopfølgning i et jobcenter. Svarene i skemaet giver også en unik mulighed for at der, hvis personen ønsker det, kan indgås et samarbejde med praktiserende læge eller Sundheds- og/eller pensions- og forsikringsselskab.

I nedenstående udvidede privatlivspolitik kan du læse mere om, hvordan vi håndterer oplysninger og du er altid velkommen til at kontakte Come-Back, såfremt du har spørgsmål til vores håndtering og opbevaring af personoplysninger kontakt@come-back.dk

Der kan også rekvireres vejledning om dine rettigheder ved at følge dette link til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder/

Ret til at klage:
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

IT Sikkerhed

I Come-Back har vi fokus på at beskytte de personoplysninger, som vi har indsamlet og vi er som bl.a. databehandlere ansvarlige for behandlingen af personoplysninger meget optaget af, at det foregår sikkert og forsvarligt. Sikker post løsninger med Tunnelmail og direkte adressering er Come-Backs løsning til brug for sikker post. Med denne løsning kan vi sende mails sikkert til de adresser, som vi samarbejder med og som har sikker post og internt benytter vi os ligeledes af denne løsning. Indhentning, behandling og opbevaring af personoplysninger kan der læses nærmere om under fanen privatlivspolitik.

Sikker mail
Ved mailkorrespondance, der indeholder personfølsomme oplysninger, benytter vi ‘sikker mail’, hvor indholdet er krypteret. Dermed er vi sikre på modtagerens identitet og på, at meddelelsen ikke læses af andre undervejs.

Opbevaring
Alle oplysninger vedrørende deltagerne registreres og opbevares i en adgangsreguleret database.
Læs mere om “Udvidet privatpolitik”