Vision & mission

Vision

Vi tager det enkelte menneske seriøst og tror på, at alle har et potentiale. Derfor lytter vi og tager udgangspunkt i, hvad der er meningsfyldt for den enkelte, for derved at sikre størst mulig trivsel og udvikling. Vi tror på, at mennesker udvikler sig bedst i meningsfulde fællesskaber.

Come-Back vil være landets førende inden for evidensbaserede værktøjer, der påvirker og udvikler den måde offentlige og private virksomheder hjælper mennesker med udfordringer, i forhold til arbejdsmarkedet, i eller tilbage til job & uddannelse. Vores virksomhed er baseret på faktuel viden, stor nysgerrighed og passion i forhold til tanken om at gøre en forskel for det enkelte menneske og for samfundet.

Mission

Come-Back vil være facilitator af den tidlige, kvalitative og effektfulde indsats i forhold til at reducere og undgå langvarigt fravær. Come-Back vil udvikle og integrere intelligente værktøjer til gavn for den enkelte og samfundet. Vi vil i vores samarbejde med vores kunder, bidrage til at mennesker bliver i stand til at fungere på arbejdsmarkedet.

Værdier

Evidens – Vores IT-værktøjer og grundlæggende praksis baseres på evidens. Udvikling – Vi ønsker at udfordre status quo og udvikle nye redskaber, der kan bidrage til at sikre virksomhederne relevant arbejdskraft.
Respekt – Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes udfordringer og ressourcer, med henblik på fastholdelse på arbejdsmarkedet.
Udfordrende – Vi stræber højt på vores kunders og samfundets vegne. Vi ønsker at udfordre status quo og skabe en kulturforandring indenfor begrænsning af sygefravær.

Kvalitet  – Vi måler vores resultater og gør dem tilgængelige for vores kunder for at sikre højest mulig kvalitet. Vi elsker det vi gør, er stolte af vores metoder, processer og resultater. Vi står indenfor det vi gør.

Ansvar  – Vi påtager os et grundlæggende samfundsansvar med den viden, som vi har indsamlet hos sygemeldte mennesker og i samarbejde med vores kunder. Vi ønsker at bidrage til en bedre samfundsøkonomi på baggrund af evidens.