Medarbejdere

Vi er empatiske ildsjæle, der brænder for at hjælpe mennesker i beskæftigelse.

Alle medarbejderne hos Come-Back brænder oprigtigt for at hjælpe mennesker til at trives i beskæftigelse. Vi er alle optaget af at møde det enkelte individ med at overkomme præcis de barrierer vedkommende møder. Vi mødes gerne i borgerens eget hjem og bruger aktivt naturen som terapirum. Hvilket vi skaber gode resultater med.

Medarbejdere har forskellige faglige baggrunde – fra psykologer, idrætsfysiologer og fysioterapeuter til coaches, socialrådgivere og sygeplejersker. Vi har altid en tværfaglig tilgang – og de fleste af vores medarbejdere har videreuddannet sig fx indenfor stresscoaching.

Flere af vores medarbejdere er selv kommet stærkere tilbage til arbejdsmarkedet efter at have haft sygdom inde på livet – og det giver den enkelte medarbejder – og Come-Back som helhed – en unik position for at møde hver enkelt menneske med omsorg og empati.