Vision

Come-Back vil være landets førende inden for evidensbaserede værktøjer, der påvirker og udvikler den måde, offentlige og private virksomheder hjælper mennesker med udfordringer, i forhold til arbejdsmarkedet, i eller tilbage til job & uddannelse

Vores virksomhed er baseret på faktuel viden, stor nysgerrighed og passion i forhold til tanken om at gøre en forskel for det enkelte menneske og for samfundet.

Mission

Come-Back vil være facilitator af den tidlige, kvalitative og effektfulde indsats i forhold til at reducere og undgå langvarigt fravær.

Come-Back vil udvikle og integrere intelligente værktøjer til gavn for den enkelte og samfundet.

Vi vil i vores samarbejde med vores kunder, bidrage til at mennesker bliver i stand til at fungere på arbejdsmarkedet.

 

Værdier

Evidens - Vores IT-værktøjer og grundlæggende praksis baseres på evidens

Udvikling - Vi ønsker at udfordre status quo og udvikle nye redskaber, der kan bidrage til at sikre virksomhederne relevant arbejdskraft

Respekt - Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes udfordringer og ressourcer, med henblik på fastholdelse på arbejdsmarkedet