Sundhedsmentor

For nogle borgere er det ikke nok at blive mødt med planer, møder og eventuelt muligheden for at kunne ringe til nogen i en stresset situation. Der skal noget ekstra til. Derfor har vi udviklet Sundhedsmentor, som går dét ekstra skridt for at sikre, at hårdt ramte borgere får det gode arbejdsliv tilbage.

Sundhedsmentor er den personlige kontaktperson til borgere med psykiske og fysiske udfordringer, som kræver ekstra rådgivning og vejledning. Samtidig følger Sundhedsmentoren vedkommende og sætter ind med hjælp dér, hvor de kan se, at der er behov for det.

Sundhedsmentoren bliver dermed bindeled mellem borgeren og kommunen med henblik på målrettet støtte af borgerens udvikling samt job- og karriererådgivning.

Læs hvad vi har gjort for andre her

Sundhedsmentoren sparker døren ind

Sundhedsmentorens opgave er at hjælpe borgeren med at blive afklaret i forhold til praktik, job eller uddannelse – og understøtte Jobcenterets arbejde med at få borgeren tilbage på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse.

Jobcenteret har naturligvis også fokus på at hjælpe sygemeldte borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Så hvad er forskellen på Jobcenterets og Sundhedsmentors indsats?

På Jobcenteret fokuserer sagsbehandlerne som udgangspunkt kun på den del, der har med arbejdet at gøre. Med Sundhedsmentor fokuserer vi på helheden. Sundhedsmentors koncept er i stedet baseret på, at hver borger får en fast tilknyttet person, der med afsæt i en holistisk tilgang både gennemgår borgerens arbejdsrelaterede og hjemlige udfordringer. Ofte er det forhold i hjemmet eller familien, som i kombination med arbejdet skaber ubalance i livet. Derfor kan Sundhedsmentoren for eksempel besøge borgeren og efter invitation gå helt ind i hjemmet og tage fat på alle aspekter af sygemeldingen.

Hvad med borgeren?

Også borgeren vil opleve værdi i Sundhedsmentors koncept. Tilbuddet har nemlig fokus på at skabe livskvalitet ved bl.a. at finde de dybereliggende årsager til sygemeldingen og på baggrund heraf komme med anbefalinger til handling og behandling.

Sundhedsmentor er derfor oplagt til de borgere, som har det sværest. Dem, hvor man kan se ind i en langtidssygemelding og kan frygte, at borgeren aldrig kommer tilbage til arbejdsmarkedet – og som efter et langt, dyrt og ubehageligt forløb kan ende som førtidspensionist.

I disse tilfælde anvender kommunen rigtig mange ressourcer og ender alligevel med en stor regning. Ved at benytte Sundhedsmentor bruges flere eksterne ressourcer i starten af forløbet, men investeringen kommer ofte flere gange tilbage igen. Kommunen undgår at tabe borgeren i systemet, mens borgeren får redskaber til at håndtere dagligdagen og komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Kontakt os her

Sundhedsmentor er et fleksibelt koncept, der kan tilpasses den enkelte borgers behov. Konceptet er derfor oplagt til de borgere, der trækker mange ressourcer og kræver en ekstra indsats for at skabe resultater.

Dét ekstra skridt

Med Sundhedsmentor kan vi tage hånd om de borgere, som har brug for hjælp til at tage initiativ. Det er altså et tilbud til de borgere, som er i langvarige og krævende forløb og dermed trækker på flest ressourcer i Jobcenter og hos kommunen.

Vores mål er i første omgang at give borgeren mod på livet tilbage. Derfor går indsatsen ofte på at give hjælp på hjemmefronten for at få basis i orden. Sidenhen skal borgeren gøres tryg ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

Sundhedsmentoren kan skabe tryghed hos borgeren – dels ved at være til rådighed, når det passer borgeren – og dels ved at se og arbejde med borgeren ud fra et helhedsperspektiv.

Større tillid

I Sundhedsmentor tager vi ud til borgeren og er bindeled mellem borgeren og kommunen. Selve forløbet er baseret på, at Sundhedsmentoren ikke skal kontrollere borgeren, men i stedet drøfter psykiske og fysiske udfordringer, ligesom Sundhedsmentoren kan medvirke som støtteperson ved møder og samtaler – både hjemme, hos kommunen eller hvor der ellers er behov.

Et forløb, der tager bedre hånd om den enkelte borgers behov – og som samtidig kan give en anden form for tryghed og tillid i relationen, hvor borgeren har mulighed for at tale med Sundhedsmentoren om alt.

Fokus for dialogen med borgeren er således den selvvurderede trivsel og helbred. Derfor anbefales borgeren at anvende vores online screenings- og progressionsværktøj INDUCAS, så både vi og borgeren kan følge borgerens udvikling gennem hele forløbet.