Nærværslinjen

Stress er en grim usynlig sygdom, der rammer i flæng og kan ødelægge et arbejdsliv. Specielt hvis stress ikke opdages og håndteres i tide, kan det risikere at udvikle sig til en sygdom for livet og dermed have enorme omkostninger både for den enkelte borger og for samfundet. Med Nærværslinjen kan vi forebygge stress og støtte stressramte. Både når de er udenfor arbejdsmarkedet og når de er på vej ind igen. En investering i Nærværslinjen gør arbejdet lettere for sagsbehandleren, det gør stresssituationer nemmere at håndtere for borgeren og i sidste ende tjener det sig ind for kommunen ved at borgeren kommer hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet.

Nærværslinjen – et nyt koncept

Det er vigtigt at handle hurtigt for at stoppe stress når den rammer og herefter få forebygget at det sker igen. Baseret på vores erfaringer har vi derfor udviklet Nærværslinjen, hvor vi har ansat en række specialiserede Nærværskonsulenter, der yder akut støtte og vejledning til stressramte mennesker, og samtidigt tager fat på den forebyggende indsats mod udvikling af stress.

Sådan virker Nærværslinjen

 

Servicen fungerer både direkte via beskedservice og via telefonisk kontakt.

I det øjeblik stressen rammer kan man med det samme ringe til en Nærværskonsulent. For den ledige kan det være midt i jobsøgningen eller måske lige før en jobsamtale eller blot den dag, hvor man måske har fået endnu et kedeligt afslag.

Det er situationer, hvor det kan være afgørende, at man hurtigt kan tale med nogen for at undgå at stressen sætter sig til noget permanent.

Når man får fat i Nærværskonsulenten har man en at tale med, der kan bringe en på ret kurs igen enten via et par råd eller blot ved at personen føler sig hørt. De sundhedsfaglige Nærværskonsulenter gør et stort arbejde for at hjælpe alle videre, både i akutte situationer og som en forebyggende indsats, hvilket rådgivningen også kan benyttes til.

I nogle tilfælde er der måske ikke behov for – eller lyst til – at snakke med et andet mennesker. Derfor er Nærværslinjen også bygget op om kunstig intelligens via en Chatbot. Det er teknologi som vi har fået udviklet af andre og som bygger på den lynhurtige udvikling der sker indenfor kunstig intelligens.

Chatbotten kan man ”snakke” med og stille spørgsmål og få kvalificerede svar, råd og vejledning. Den kunstige intelligens opbygger løbende sin viden og database baseret på de mange henvendelser og dialoger, som Nærværskonsulenterne har. Derved opbygges et intelligent og evidens-baseret system. Erfaringerne herfra kan også benyttes i forbindelse med både den akutte og den forebyggende indsats.

420.000 danskere har stresssymptomer – og det tal er stigende.
34 % af alle mennesker på arbejde har stresssymptomer.
Hele 56 % af alle ledige har stress – nemlig ledighedsstress.

Hvorfor investere i Nærværslinjen?

Det korte svar er, at Nærværslinjen og Nærværskonsulenterne giver store fordele for både sagsbehandlerne og for borgeren, og på sigt tjener det sig selv hjem.

Den største fordel er, at Nærværslinjen er tilgængelig 24/7 og samtidig har en stor faglig indsigt, kombineret med opbygningen af viden via systemets kunstige intelligens.

Dermed kan kommunen tilbyde nogle helt unikke redskaber til ledige, evt. sygdomsramte, borgere som gør at borgernes livskvalitet forbedres og de får langt lettere ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

I arbejdet med ledige/sygemeldte borgere får kommunen dermed et supplerende værktøj som kan benyttes til at hjælpe de borgere som har udfordringer med stress. Det kan direkte aflæses i mindre sygefravær og hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Økonomi

Vi kommer selvfølgelig ikke udenom, at økonomi spiller en rolle. Nærværslinjen tjener sig lynhurtigt ind, fordi omkostningen til at have borgere gående i lang tid på eksempelvis sygedagpenge er høj. Med det her værktøj kan sygdomsperiodernes længde reduceres, og samtidig forebygges en række potentielle nye sygemeldinger grundet stress.

Livskvalitet

I ”gamle dage” havde flere opsøgt familie og venner og lånt et øre, og måske fået et godt råd. I dag er det langt fra alle, der har den mulighed. Og det er dem, der risikerer at sidde alene med problemerne og synke dybere og dybere ind i en tilstand af stress og sociale udfordringer. Nærværslinjen sikrer at de kan blive hørt og få et godt råd, lige når det passer borgeren.

Godt arbejdsmiljø

Stress er ved at være så udbredt, at der skal gøres mere fra samfundets side. Nærværslinjen kan anvendes af kommunerne til at sikre at de ledige som er i risiko for at ryge ud i permanent stress kan komme tilbage til en arbejdsplads som stressfrie mennesker. Dermed er de med til at forbedre arbejdsklimaet på deres arbejdspladser. For virksomhederne har det en række klare fordele i større effektivitet grundet færre sygemeldinger. Det har direkte effekt på omkostningerne og dermed konkurrenceevne. Kort sagt, det skaber flere arbejdspladser i kommunen.

24/7 rådgivning og vejledning

I de tilfælde, hvor vi rammes af et anfald af stress viser forskningen, at det vigtigste er at ”blive hørt” og få en respons med det samme. To amerikanske forskere – Gary Vaynerchuk og Jay Shetty – har undersøgt masser af stresstilfælde i USA og har påvist, at mange anfald af stress kan løses, hvis den ramte har en mulighed for at blive hørt og få en øjeblikkelig respons. Det er netop dét vores Nærværskonsulenter tilbyder at stå til rådighed med 24/7.