NÆRVÆRSKONSULENTER

Forebyg eller undgå sygefravær med en tidlig indsats. Nærværskonsulenterne er et tilbud til både medarbejdere, ledere og teams i kommuner, der via fortrolig sparring og støtte tager stresssymptomer i opløbet og styrker medarbejdernes trivsel og mentale sundhed samt lederes kompetence til at hjælpe medarbejdere til et bedre arbejdsliv.

Nærværskonsulenterne er fortroppen i den forebyggende indsats mod sygefravær. Indsatsen kan anvendes i forskellige ledelseslag og medarbejdergrupper og foldes ud, så rådgivningen passer til både ledere, medarbejdere og teams. En medarbejder, der fx oplever sig selv som fraværstruet, kan på et tidligt tidspunkt få fortrolig sparring. Et team kan få hjælp til at løse de interne konflikter eller udfordringer, som måtte være. Og en leder, der har lagt mærke til, at en medarbejder ikke trives, kan få uvildig sparring til at agere ledelsesmæssigt på et tidligere tidspunkt.

Oftest behøver borgerne kun to til tre samtaler med en nærværskonsulent for at kunne komme videre. Vi har mange års erfaring inden for området og ved, hvordan vi skal arbejde med udfordringerne. Det handler om at have en god værktøjskasse med simple værktøjer. Hos os har vi altid fokus på den enkelte borger og leder og håndterer situationen med en målrettet indsats.

Kontakt os for mere information

 

90 % bliver i jobbet ved en forebyggende indsats.

Når borgere, der stadig arbejder, kommer til os med stress og højt sygefravær, er det vores erfaring, at vi kan holde 90% af dem i jobbet gennem den forebyggende indsats. Borgere, der gennemgår et forløb hos Come-Back når simpelthen ikke til sygemeldingen.

Målet er styrket trivsel og øget arbejdsglæde

Nærværskonsulenterne bliver sat ind, når man ønsker en effektiv indsats mod forebyggelse eller reduktion af sygefraværet, men også når der er behov for at styrke trivslen på arbejdspladsen. Og med god grund. Vores erfaring viser nemlig, at en tidlig indsats med sparring og støtte – og support via INDUCAS – er med til at øge det psykiske arbejdsmiljø generelt, som dermed bidrager til at øge arbejdsglæden, motivationen og produktiviteten på arbejdspladsen. 

Vores erfaring er, jo før den rette indsats sættes ind, desto større er chancen for at styrke arbejdsmiljøet og reducere eller helt undgå sygefravær.

Vores nærværkonsulenter er med hele vejen

Nærværskonsulenterne er til for medarbejderen og jeres behov. Derfor sørger vi for, at forløbet bliver tilpasset og tilrettelagt i tæt samarbejde med jer. På den måde kan vi sikre den bedste og mest effektive indsats.

Fysisk & online rådgivning

Vores Nærværskonsulenter rådgiver til fysiske møder, telefon- eller Skype samtaler og over sms. Indsats og kanal for sparring tilpasses således efter personens behov.

Høj fleksibilitet

Fysiske møder kan afholdes på arbejdspladsen, i medarbejderens hjem, under deltagelse i naturaktiviteter, eller hvor det forekommer relevant og optimalt.

Vi står til rådighed

Nærværskonsulenten står til rådighed alle dage inden for normal arbejdstid, så medarbejderen kan få hurtig hjælp til løsning af pludseligt opståede udfordringer.

Opfølgning & målinger

Come-Back gennemfører en progressionsmåling, som sikrer, at medarbejderen kommer langt tættere på opstillede mål for forløb og handlingsplan.

Gode resultater i Furesø og Egedal Kommuner

I Furesø og Egedal Kommuner har Come-Back udført forebyggende samtaleforløb med over 300 ansatte med signifikante effekter på de involveredes selvvurderede trivsel, helbred, søvnkvalitet og relationer til leder og kolleger.

Se vores case med Furesø Kommune

Sparring og støtte af medarbejderne

Mistrivsel, stress og dårligt arbejdsmiljø er en udfordring på mange danske arbejdspladser. Og vores erfaring er, at medarbejdere, der er på kanten af stress eller en langvarig sygemelding, ofte ikke er de højtråbende, som gør opmærksom på det. Derfor er det vigtigt at fange mistrivsel og stresssymptomer i opløbet. Jo hurtigere, den rette indsats iværksættes, jo større mindre risiko er der for en langvarig sygemelding.

Et forløb med en Nærværskonsulent henvender sig til medarbejdere, der er sygemeldt af fysiske, psykiske og/eller sociale årsager – og til medarbjedere, der er tæt på en langvarig sygemelding. Nærværskonsulenten støtter, giver sparring og coacher medarbejderen til udførelse af handleplan og målsætninger.

En medarbejder, der føler sig presset og eventuelt på vej mod en sygemelding, kan bede om fortrolig sparring. Gennem inspiration og støtte hjælper konsulenten medarbejderen med at få gjort noget ved sin problemstilling.

Come-Back Furesø Kommune

Sådan fungerer det

Nærværskonsulenten arbejder med udgangspunkt i en helhedsorienteret vinkel og i tæt samarbejde med medarbejderen. Formålet er at få den fraværstruede medarbejder i tale og med inspiration og støtte hjælpe vedkommende til at arbejde med oplevede udfordringer.

Nærværskonsulenten hjælper medarbejderen med

  • At skabe overblik over egen situation og lægge en handleplan
  • Vejledning om f.eks. indretning på arbejdspladsen
  • At vurdere balancen mellem arbejdsliv, privatliv og fritidsliv
  • Møder med virksomhed, læge mm.

Indledes forløbet med en sygemeldt medarbejder, kan Nærværskonsulenten også hjælpe med følgende

  • Deltagelse i rundbordssamtaler med leder/team
  • Støtte til genoptagelse og fastholdelse af arbejde, praktik, jobsøgning og/eller udplacering i job
  • Udarbejdelse af CV
  • Deltagelse i aktiviteter med henblik på netværksskabende og sundhedsfremmende aktiviteter.
  • 4 ugers efterværn efter raskmelding/job.

Sparring til Teams

Et team er afhængige af hinanden for at eksekvere og levere de opgaver, de er sat sammen for at løse. Før eller siden kan der opstå udfordringer i et team. Ofte kan det løses i godt samspil med lederen for det enkelte team eller afdeling. Men på et tidspunkt kan det være godt at få sparring af en partner udefra, der kan bidrage med at styrke kommunikationen og kulturen mellem parterne og derigennem bidrage til at sikre fremdrift i processen og styre teamet mod succes.

Hjælp til at løse konflikter og udfordringer

Et arbejdsteam, som oplever udfordringer, kan anvende Nærværskonsulenten til at finde en løsning. Teamet kan få fortrolig sparring til at løse interne konflikter eller udfordringer med ledelsen.

Målet med indsatsen er at komme de interne konflikter til livs, så arbejdet og resultaterne igen kommer i fokus. Det sker gennem dialog og fælles ejerskab for blandt teamet om en fælles vision for teamets fremtid.

Teamcoaching styrker både det interne samarbejde og samarbejdet mellem team og ledelse med direkte effekt på produktiviteten og indirekte gennem det medfølgende nedsatte sygefravær.

Få et mere anerkendende og positivt arbejdsmiljø

Når de oplevede problemstillinger er bearbejdet, arbejder Nærværskonsulenterne efterfølgende med at skabe et mere anerkendende og positivt miljø, der sammen arbejder for at skabe resultater.

Afslutningsvist inviteres lederen ind, og teamet og ledelsen formulerer en fælles handlingsplan, som alle føler ejerskab til. Efterfølgende følger Nærværskonsulenten op med opfølgningsmøder for at sikre, at handlingsplanen og den nye samarbejdsform fortsætter.

Sparring til ledere

En leder kan have brug for at trække på Nærværskonsulenten af forskellige årsager:
– Lederen kan have lagt mærke til, at en medarbejder ikke trives. Konsulenten giver uvildig sparring, så lederen kan agere ledelsesmæssigt, før mistrivslen fører til sygefravær.
– Lederen oplever konflikter i sit team. Her kan konsulenten bruges som sparring til lederen, men lederen har også mulighed for at trække på konsulenten til konflikthåndtering eller teamcoaching
– Lederen kan opleve udfordringer i sit lederskab generelt og kan få uvildig sparring fra konsulenten

Det er også muligt at tilrettelægge særlige forløb i samarbejde med Konsulenten.