Inducas

“Inducas har givet mig et mere opblødt menneskesyn. Jeg ser mere det hele menneske end selve sagen” (Sagsbehandler, Jobcenter) 
                       

Inducas er et fremragende værktøj skabt til at guide mennesker i arbejde ved at facilitere en optimal og dækkende afdækning af personers udfordringer, styrker og kompetencer.
Inducas bidrager med forslag til indsatser, der bringer mennesker nærmere på en uddannelse eller arbejdsmarkedet.
Inducas sikrer, at menneskers personlige vurderinger i forhold til deres uddannelse og plads på arbejdsmarkedet, helbred samt trivsel indgår i den fremadrettede sagsbehandling.
Inducas sikrer systematisk indsamling af data og sikrer en målrettet og effektiv indsatsen for det enkelte menneske.