Forsikring og pension

- hjælp til forsikring og pension

Come-back hjælper forsikrings- og pensionsselskaber med at få et indgående indblik den enkelte forsikringstagers problemstilling. Dermed kan vi være medvirkende til at reducere forsikringsudbetalinger, forberede sundhed og øge arbejdeevnen.

Vi tilbyder følgende produkter:

Inducas til Forsikring

Inducas er et online screeningsværktøj, der er udviklet til at supplere sagsbehandlere med deres sygemeldte kunder og sikre, at de bliver fastholdt på arbejdsmarkedet.

Inducas giver informationer til sagsbehandlere om hvordan kunden kan hjælpes bedst muligt, og hvad behovet hos den enkelte er. Screeningsværktøjet skal bruges af sagsbehandlerne som et supplement til deres eksisterende viden og hjælpe til, at give en tidligere indsats.

Helt unikt udregner Inducas en risikovurdering på den enkelte. Forsikringsselskabet får derfor indblik i hvilke kunder, der er i risiko for langvarig sygdom og udstødelses af arbejdsmarkedet.

Inducas er det eneste screeningsværktøj i Danmark, der kombinerer viden om fysiske, psykiske og sociale problemstillinger, selvvurderet helbred og motivation i samme screeningsystem.

Sundhedsmentor eller Inducas HR

Come-back tilbyder en unik rådgivningstjeneste, der reducerer risikoen for langvarige sygemeldinger. Come-back har tæt kontakt til såvel den enkelte medarbejder som til centrale aktører, arbejdsgiver, jobcenter og forsikringsselskab.

Dermed kan vi koordinere en effektiv indsats, der sikrer hurtige og vedvarende raskmeldinger

Når en medarbejder sygemeldes, kontaktes Come-backs rådgivningscenter, som assisterer såvel den enkelte medarbejder som arbejdsgiver med tiltag i forhold til hurtigst mulig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Vores Sundhedsmentorer kan dermed, i en tidlig fase, forberede medarbejderen på delvis raskmelding, henvise til jobcentret samt yde støtte i en vanskelig situation. Desuden følger sundhedsmentoren medarbejderen i perioden efter raskmelding, så eventuelle problemstillinger løses effektivt.

Sundhedsmentoren tager sig også af papirarbejde og sørger for at indkalde medarbejderen til lovpligtige samtaler, evt. sammen med sundhedsfaglige eksperter, der kan hjælpe lederen i samtalen.

Vores sundhedsmentorer er erfarne sygeplejersker og socialrådgivere, der har været i alle hjørner af sygemeldingsområdet. De ved, hvordan de skal håndtere medarbejdere i krise – både fagligt og menneskeligt.

Kontakt os for mere information på kontakt@come-back.dk