Vi tilbyder særlige indsatser for forebyggende arbejdsfastholdelse og begrænsning af sygefravær blandt ansatte, som er afprøvede i kommunale og private virksomheder med særdeles positive resultater og markante besparelser.

INDSATSER

1. Screening af medarbejdere.
Med spørgeskemaet ”Inducas Trivsel”, et unik screeningsværktøj, kan vi med stor præcision kortlægge medarbejdere og teams, som er i risiko for sygefravær og hermed forebygge optimalt.
Screeningen udføres, bearbejdes og konkluderes af Come-Back med anbefalinger til forebyggende og besparerende indsatser. Anbefalingerne er baseret på den nyeste forskning om, hvad der styrker trivsel og forebygger sygefravær samt på evidens (tidligere screeninger og efterfølgende målinger på effekter af indsatser).

2. Individuelle coachingsamtaler.
Medarbejdere der oplever sig sygdomstruede, har mulighed for en fortrolig samtale evt. fulgt op af flere. Medarbejdere kan tage alle problemstillinger op i samtalen, som påvirker deres arbejdsevne.
Come-Back har udført forebyggende samtaleforløb med over 300 ansatte med signifikante effekter på de involveredes selvvurderede trivsel, helbred, søvnkvalitet og relationer til leder og kolleger. Det mindsker risiko for sygefravær.

3. Coaching om samarbejde og trivsel.
Teamcoaching styrker både det interne samarbejde og samarbejdet mellem team og ledelse med direkte effekt på produktiviteten og indirekte gennem det medfølgende nedsatte sygefravær.
Når de oplevede problemstillinger er bearbejdet til ønsker for fremtiden, arbejdes der anerkendende, positivt og fremadrettet videre indtil teamet har forhandlet en fælles vision for teamets fremtid. Afrundingsvis inviteres lederen ind og teamets og ledelsens vision for samarbejdet forhandles til en fælles handlingsplan, som alle oplever ejerskab til.

4. Samarbejdsmøder.
Konfliktmægling til ansatte, der har som målsætning at samarbejdet mellem parterne skal blive bedre end det nogensinde har været. Et konfliktfyldt samarbejde mellem to medarbejdere kan forpe-ste det psykiske arbejdsmiljø og stresse både de involverede, kolleger, ledere og brugere/klienter/kunder. Der er således en klar positiv effekt af samarbejdsmøder på den generelle trivsel og dermed på sygefraværet.

5. Foredrag.
Oplæg og dialog på arbejdspladsen om emner, som reducerer sygefravær á 1-3 timer, f.eks. som gå-hjem-møder. Udgangspunktet kan være trivsel, arbejdsglæde, samarbejde og stressforebyggelse eller mere specifikt og situationsbestemt.

Indsatserne kan blandes, tilpasses og skræddersyes. Effekten er størst, når flere indsatser iværksættes samtidig, da der hermed skabes en synergi og forebyggende effekt.

Facebook
LinkedIn

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk