Fastholdelsesindsats

13 % af alle sygemeldinger ender ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen som langtidssygemeldinger. Hos Come-Back har vi udviklet et koncept for at fastholde sygemeldte borgere på arbejdsmarkedet, så de hurtigere kan komme tilbage på sporet igen og blive en del af arbejdspladsen.

Come-Backs fastholdelsesindsats er baseret på en holistisk tilgang, der sætter fokus på det hele menneske og også tager højde for borgerens hjemlige forhold og fysiske sundhed. Forløbet er baseret på en opsøgende og progressiv tilgang for sygemeldte borgere med belastningsreaktioner.

Fastholdelsesindsatsen tager afsæt i dvores evidensbaserede IT-værktøj INDUCAS, der er et online spørgeskema, som kan udfyldes hvor og hvornår, det passer borgeren. Via besvarelsen får vi indblik i, hvad stressen går ud på, hvad indsatsen skal indeholde, og hvad prognosen og varigheden vil være.

Resultaterne indgår i en rapport, hvor der er en skriftlig tilbagemelding på borgerens udfordringer og hertil anbefalinger for at vende tilbage på arbejdsmarkedet.

Stress er en af hovedårsagerne til en sygemeldinger. Og i forløbet er ligeledes et tilbud om personlig stresscoaching, når det vurderes, at en borger har dette behov, ligesom vi også kvalitetsikrer de tilbud, som borgeren allerede har fx via sin arbejdsplads.

Igennem hele forløbet har vi kontakt med arbejdsgiver og arbejder proaktivt for at bane vejen for en tilbagevenden til arbejdspladsen i det tempo, som borgeren kan håndtere.

Det vigtigste er at fastholde borgeren i job og stille og roligt arbejde for at sikre, borgeren kommer så hurtigt som muligt tilbage i arbejde.

Læs mere om INDUCAS her