Til jobcentre og kommuner

Sygefravær koster hvert år det danske samfund 46 milliarder kroner. Heraf er 35.000 danskere ifølge Stressforeningen hver dag sygemeldt pga. arbejdsmiljøet, som kan resultere i stress, udbrændthed, depression og psykosomatiske symptomer. Heldigvis kan man med en målrettet indsats hjælpe rigtig mange borgere hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. Hos Come-Back har vi mangeårig erfaring med at hjælpe det offentlige med at reducere sygefravær og længerevarende sygemeldinger fra både borgere og medarbejdere i kommunen.

For kommuner har vi udviklet konceptet Nærværskonsulenterne, der med et 360 graders perspektiv på medarbejderens fysiske og psykiske trivsel vejleder og støtter den enkelte, så vedkommende kan komme tilbage og fastholdes på arbejdsmarkedet.

Landets jobcentre har en stor opgave med at hjælpe mennesker uden for eller på kanten af arbejdsmarkedet. Med afsæt i mangeårige erfaring og forskning har vi udviklet tre koncepter, der understøtter sagsbehandlernes arbejde. Løsninger, der skaber resultater for den enkelte borger.

Inducas

Redskab, der understøtter sagsbehandlernes faglighed og styrker dialogen mellem borger og jobcenter. Hjælper borgeren til bedre trivsel og et sundere arbejdsliv og bringer vedkommende tilbage på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Sundhedsmentor

Sundhedsforløb målrettet borgere med fysiske og psykiske udfordringer samt job- og karriererådgivning.

Læs mere

Nærværskonsulenter

Tidlig indsats og fortrolig sparring til forebyggelse af sygefravær – både for ledere, teams og medarbejdere. Forebygger fravær ved at styrke medarbejdernes trivsel og mentale sundhed, samt lederes kompetence til at hjælpe medarbejdere til et bedre arbejdsliv.

Læs mere