Med INDUCAS kan

vi nedbringe sygefraværet

med op til

60 %

Vejen til det gode arbejdsliv

Hos Come-Back hjælper vi mennesker med at få det gode arbejdsliv. Gennem en tidlig indsats, høj faglighed og et 360 graders perspektiv på det hele menneske arbejder vi for at fastholde medarbejdere og borgere i arbejde og begrænse langvarige sygemeldinger ved bl.a. stress.

Grundstenen for vores arbejde er vores evidensbaserede screeningsværktøj INDUCAS udviklet i samarbejde med Syddansk Universitet. Et it-værktøj, der gør det muligt – i tæt samarbejde med ledelsen eller jobcenteret – at tilrettelægge et individuelt forløb, som håndterer alle aspekter af enten den forebyggende eller behandlende indsats.

Det giver en tidligere, hurtigere og mere præcis indsats. Så vi sammen kan skabe resultater!

Målrettede indsatser skaber resultater

Uanset hvor i forløbet borgeren/medarbejderen er, kan vi hjælpe. Både før, under og efter et sygdomsforløb. Jo mere individuel og målrettet indsatsen er, desto hurtigere kan vi få medarbejderne op i tid eller undgå en langtidssygemelding.

Opfølgning

Risiko for tilbagefald er ofte en overset udfordring. Der er opfølgning særligt vigtig, så den enkelte trives og fortsætter med at have det gode arbejdsliv.

Rehabilitering

Rehabilitering er mere end at fastholde eller få folk tilbage på arbejdspladsen. Det er ligeså vigtigt, at vedkommende bliver bevidst om egne udfordringer og sundhedstilstand.

Rehabilitering

Rehabilitering er mere end at fastholde eller få folk tilbage på arbejdspladsen. Det er ligeså vigtigt, at vedkommende bliver bevidst om egne udfordringer og sundhedstilstand.

Opfølgning

Risiko for tilbagefald er ofte en overset udfordring. Der er opfølgning særligt vigtig, så den enkelte trives og fortsætter med at have det gode arbejdsliv.

Forebyggelse

Forebyggelse handler om at forstå medarbejdernes udfordringer, behov og motivation – og at sætte ind, så snart reaktionerne på belastning kommer. Forebyggelse kan være afgørende for trivslen og dermed antallet af langtidssygemeldinger.

Indsats

En 360 graders indsatsplan er vigtig for at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen og samtidig understøtte en hurtig tilbagevenden ved sygemelding.

Førende inden for forebyggelse og sundhed

Vores vision er at være markedets førende leverandør inden for evidensbaserede og helhedsorienterede indsatser, som forebygger og nedbringer sygefravær samt sætter fokus på stress, sundhed og arbejdsglæde.

Furesø Kommune

I Furesø Kommune har nærværskonsulenterne været med til at mindske udgiften til sygedagpenge og psykolog, ligesom medarbejderne har fået større indsigt i de faktorer, der påvirker deres arbejde.

Se casen

For virksomheder

Sygemeldinger koster hvert år danske virksomheder 27 milliarder kroner. Som arbejdsgiver er det derfor både en omkostningsfuld og usikker situation, når en medarbejder bliver sygemeldt – bl.a. på grund af stress eller andre arbejdsrelaterede faktorer. Heldigvis kan man gøre meget for at hjælpe medarbejderen hurtig tilbage på arbejdspladsen. Det er vi eksperter i.

Hos Come-Back hjælper vi virksomheden og medarbejderen med en tidlig indsats, så man undgår en langvarig sygemelding. Vi arbejder ud fra en holistiske tilgang, hvor vi inddrager både medarbejderens arbejdsliv og dagligdag, ligesom vi ser på samspillet mellem arbejdsplads og privatliv.

Inducas

Evidensbaseret it-værktøj, der identificerer behov og målretter indsatsen gennem hele forløbet. Sikrer en bedre og mere præcis individuel helhedsorienteret indsats.

Læs mere

Sundhedstjek

360 graders sundhedstjek med anbefalinger til optimering af virksomhedens arbejdsmiljø samt målrettet indsatsplan til hver medarbejder.

Læs mere

Sundhedsmentor

Sundhedsforløb, der støtter og vejleder om tilbagevenden til arbejdet. Fokus på både hjemlige forhold, fysisk sundhed og arbejdslivet sikrer en holistisk indsats, så en langvarig sygemelding eller risikoen for tilbagefald undgås.

Læs mere

Akuthjælp

Akut rådgivning, simple værktøjer og støtte, der hjælper borgeren og medarbejderen inden for 24 timer. Mulighed både før, under og efter en sygemelding.

Læs mere

Pensionsselskab opnår markante resultater

For et af landets største pensionsselskaber har Come-Back med sundhedsmentor-konceptet været med til at forebygge og reducere sygefravær blandt pensionsselskabets kunder, som består af både SMV’er og store, toneangivende selskaber i Danmark. Fokus for indsatsen var at fastholde den enkelte medarbejder på arbejdsmarkedet og herved undgå udbetaling af tab af erhvervsevnedækningen.

I gennemsnit kunne pensionselskabets kunder med sundhedsmentorforløbene forkorte det længerevarende sygdomsforløb med 56 %.

Resultater

Der har i 2018 været igangsat 114 forløb. Heraf er 54 forløb afsluttet. Nedenstående tal viser status på de afsluttede forløb.

0
forhindrede sygemeldinger
0
sygemeldte kunder raskmeldt*
0
kunder afskediget og sygemeldt

* De sygemeldte medarbejdere var alle tilbage på arbejde i mindst 18 timer efter 1,2 mdr. Fuld raskmelding skete i gennemsnit efter 3,2 mdr. Herefter er der sat ind med efterværn for at nedbringe risiko for ny sygemelding.

Til jobcentre og ledige

At hjælpe mennesker uden for eller på kanten af arbejdsmarkedet er en stor opgave. Med afsæt i mangeårige erfaring og forskning har vi udviklet tre koncepter, der understøtter sagsbehandlernes arbejde. Løsninger, der skaber resultater for den enkelte borger.

Inducas

Redskab, der understøtter sagsbehandlernes faglighed og styrker dialogen mellem borger og jobcenter. Hjælper borgeren til bedre trivsel og et sundere arbejdsliv og bringer vedkommende tilbage på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Sundhedsmentor

Sundhedsforløb målrettet borgere med fysiske og psykiske udfordringer samt job- og karriererådgivning.

Læs mere

Nærværskonsulenter

Tidlig indsats og fortrolig sparring til forebyggelse af sygefravær – både for ledere, teams og medarbejdere. Forebygger fravær ved at styrke medarbejdernes trivsel og mentale sundhed, samt lederes kompetence til at hjælpe medarbejdere til et bedre arbejdsliv.

Læs mere

Forebyggelse er nøglen

En langvarig sygemelding er kritisk for både virksomheden, medarbejderen og samfundet. Derfor er det vigtigt, at man tager hånd om problemerne, inden de udvikler sig til stress eller en længerevarende sygemelding. Vores kerneydelse er at forebygge sygefravær, men vi træder også til og hjælper sygemeldte hurtigt tilbage i arbejde. Og vi følger op, så risikoen for et tilbagefald bliver mindre.

Jo før desto bedre. Det er vores mantra, når det gælder forebyggelse af sygemelding. Derfor har vi i samarbejde med Syddansk Universitet udviklet IT-værktøjet Inducas, som hjælper arbejdsgivere og HR-afdelinger med at forstå medarbejdernes udfordringer, behov og motivation.

Læs mere om INDUCAS her