Pensionsselskab opnår markante resultater med Sundhedsmentor

Forebyggelse og reduktion i sygefravær

Igennem 2018 havde Come-Back et samarbejde med et anonymt pensionsselskab med målet om at forebygge og reducere sygefravær blandt pensionsselskabets kunder. Fokus var at fastholde den enkelte medarbejder på arbejdsmarkedet og herved undgå udbetaling af tab af erhvervsevnedækningen.

I 89 pct. af de afsluttede sager er det lykkes helt at undgå sygemelding eller at sikre medarbejdere retur på jobbet inden udbetaling af tab af erhvervsevnedækningen.

I 11% af tilfældene er medarbejderne blevet opsagt og derefter sygemeldt.

På de afsluttede Sundhedsmentorforløb i 2018 har været en forventet sygemeldingsvarighed på 7,3 måneder. Fuld raskmelding skete i gennemsnit efter 3,2 måneder, beregnet på allerede sygemeldte medarbejdere.

Sundhedsmentorforløbene har dermed i gennemsnit forkortet det længerevarende sygdomsforløb med 56%.

Resultater

Der har i 2018 været igangsat 114 forløb. Heraf er 54 forløb afsluttet. Nedenstående tal viser status på de afsluttede forløb.

0
forhindrede sygemeldinger
0
sygemeldte medarbejdere raskmeldt*
0
medarbejdere afskediget og sygemeldt

* De sygemeldte medarbejdere var alle tilbage på arbejde i mindst 18 timer efter 1,2 mdr. Fuld raskmelding skete i gennemsnit efter 3,2 mdr. Herefter er der sat ind med efterværn for at nedbringe risiko for ny sygemelding.

Et rigtigt godt og givtigt forløb – som har hjulpet markant. Stor ros til hurtig indsats. Jeg kontaktede jer fredag – fik aftale i stand mandag morgen og onsdag var forløbet i gang. 

Anonym leder, Coop A/S

Forløbet har efter min vurdering forhindret medarbejderne i at blive sygemeldt samt at vi har haft mulighed for at trække på kompetente, faglige kompetencer, som vi som HR – Partnere naturligt ikke besidder i samme udstrækning.

Anonym HR-leder , Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Positiv og konstruktiv oplevelse for de to kunder, der har haft Sundhedsmentor.

Der er stillet værktøj til rådighed i forbindelse med kundernes tilbagevenden til arbejdet.

Vi har som arbejdsgiver oplevet det positivt, at Sundhedsmentor har hjulpet med input til hvordan vi fra arbejdsgiversside kan støtte op om kunden.

Forløbet har bidraget til et godt og konstruktivt tilbagevendingsforløb for kunderne, set både fra kundeside og arbejdsgiver.

Anonym leder , Spar Nord Bank