COACHFORLØB BRAGTE SARAH HURTIGT TILBAGE PÅ JOB

Da Sarah blev sygemeldt med stress fra sit arbejde i en medicinalvirksomhed i november 2019, kontaktede hendes lokale jobcenter hende med et tilbud om at komme i et forløb med en stresscoach. Forløbet er en af grundene til, at hun nu er tilbage på job.

Opgaverne blev langsomt for mange og overskuddet for lidt, da Sarah, der til daglig arbejder i en stor medicinalvirksomhed, blev ramt af stress. Med en sygemelding fra arbejdet fik hun via jobcentret i Furesø Kommune tilbudt et forløb med en stresscoach hos ComeBack. Konsulenterne tager kontakt til de af kommunens borgere, der bliver sygemeldt.

 

Det var for mit vedkommende lige præcis det, jeg havde brug for. Jeg blev mødt af en meget faglig kompetent coach, der guidede mig videre i min stresshåndtering. Bare det, at der var en, der forstod, og som lyttede uden at komme med hurtige og lettere halvhjertede forslag til, hvordan man løser det på fem minutter, det gav mig en ro, fortæller Sarah og tilføjer:

Hun lyttede og gentog mine problemer på en anden og ny måde, så jeg fik et andet billede på situationen, og konkrete måder til at håndtere det på, så jeg ikke bliver overbebyrdet.

Sarah, Furesø

Ændre de dårlige mekanismer

Gennem samtalerne med coachen blev det klart hvilke mekanismer i Sarahs adfærd, der ikke var hensigtsmæssige for hende, og som hun dermed skulle af med.

Et andet vigtigt værktøj er, at hun ikke længere tager arbejdet med hjem og arbejder videre om aftenen.

Coachforløb


Jeg har fået de værktøjer, jeg skal bruge for at tilrettelægge min dagligdag, så jeg kan bevare overblikket og undgå at ende i den negative stressspiral. En af dem er f.eks. at tage sig tid til at holde overblik ved at samle op og afslutte og så planlægge arbejdet til næste dag, så jeg ved, hvad jeg møder ind til næste morgen. Det ville jeg aldrig have brugt min tid på før – det virkede før som unødig brug af tid, siger hun.

Sarah, Furesø

Lærte at sige fra

Sarah er nu tilbage i sit job på fuld tid. Hun er overbevist om, at forløbet hos coachen har været medvirkende til, at hun nu er tilbage.

 

‘Forløbet bekræftede mig i min egen vurdering af min situation. Man føler sig som Palle alene i verden, men hos coachen opdagede jeg, at der var andre, der vidste, hvad jeg sad i, og hvordan jeg havde det, og som ikke mindst kunne hjælpe mig ud ved at give mig konstruktive løsninger, så jeg kunne se mine uligheder og handle derefter, forklarer Sarah og tilføjer:

Jeg har lært at passe bedre på mig selv. Nu tager jeg ikke de ekstra opgaver på mig, hvis jeg ved, at jeg ikke kan nå det. Selvom man er tilbage, er man jo stadig sårbar, men det er en god støtte at vide, at man har de værktøjer til at hjælpe sig.

Sarah er ikke hendes rigtige navn. Af hensyn til sit privatliv har hun ønsket at medvirke anonymt.