Furesø Kommune

Nærværskonsulenter fanger stress, før det bliver sygefravær i Furesø Kommune

Hvert år ringer mellem 70 og 100 medarbejdere i Furesø Kommune til en særlig nærværskonsulent, som skal medvirke til at reducere stress, inden det fører til overbelastning. De forebyggende samtaler har sparet mange sygemeldinger og skabt en arbejdspladskultur, hvor man løser belastnings-problemerne, før de fører til stress og sygefravær.

Come-Back Furesø Kommune
Come-Back Furesø Kommune

Målrettet indsats sikrer resultater

Furesø kommune er en af de kommuner, som har målrettet indsatsen for at forebygge sygefravær. Pædagoger, SOSU-assistenter, lærere og andre ansatte i Furesø Kommune har siden 2015 haft mulighed for at kontakte nærsværskonsulenterne hos Come-Back. Den forebyggende indsats har ført til øget trivsel og mindre gennemtræk af medarbejdere, og det betyder, at den kommunale service bliver bedre.

De ansatte i Furesø Kommune kan anonymt kontakte Come-Backs nærværskonsulenter, der er uddannede i stresshåndtering, og få en snak om, hvordan de selv kan styre stress og dårlig trivsel væk.

Det er ikke alene udgiften til sygedagpenge og psykolog, der bliver sparet. Resultatet er, at vi oplever en lavere personaleomsætning og større medarbejdertilfredshed. Det betyder bedre borgerservice, kontinuitet i serviceniveauet og bedre kommunal økonomi. Det handler om større fokus på kerneopgaven.

Claus Holm, chef for Udvikling og Kommunikation i Furesø Kommune

Claus Holm, chef for Udvikling og Kommunikation i Furesø Kommune

God investering for Furesø

Når man måler på det forebyggende arbejde med de fraværstruede medarbejdere i Furesø Kommune, viser resultaterne, at Come-Backs metode virker, hvorfor investeringen er godt givet ud.

Siden ordningen begyndte i 2015, er det lykkedes Furesø Kommune at fastholde en pæn placering i landsstatistikken over medarbejdernes sygefravær. Den forebyggende indsats udgør her en vigtig faktor. Når en medarbejder i kommunen ringer til nærværskonsulenten, fordi han eller hun føler sig presset og slidt, får vedkommende typisk to til tre samtaler, som en tilstrækkelig hjælp til at undgå overbelastning. Til sammenligning vil det typisk kræve fem samtaler med en psykolog gennem den kommunale sundhedsforsikring, hvis først medarbejderen er blevet sygemeldt.

Come-Back Furesø Kommune
Come-Back Furesø Kommune

Lavere personaleomsætning og større tilfredshed

Men det er ikke alene udgiften til sygedagpenge og psykolog, der bliver sparet.

Medarbejdere, der har brugt nærværskonsulenterne fra Come-Back fortæller, at det har givet dem et klarere billede af hvilke faktorer, der påvirker deres arbejde. De fortæller også, at nærværskonsulenterne har givet nogle nye redskaber til at håndtere arbejdsopgaverne og samarbejdsrelationerne på jobbet.

Resultatet er, at vi oplever en lavere personaleomsætning og større medarbejdertilfredshed. Det betyder bedre borgerservice, kontinuitet i serviceniveauet og bedre kommunal økonomi. Det handler om større fokus på kerneopgaven.

Claus Holm, chef for Udvikling og Kommunikation i Furesø Kommune