Med en målrettet indsats

kan vi nedbringe

sygefraværet med op til 

60 %

Vejen til det gode arbejdsliv

Hos Come-Back hjælper vi mennesker med at få det gode arbejdsliv. Gennem en tidlig indsats, høj faglighed og et 360 graders perspektiv på det hele menneske arbejder vi for at fastholde medarbejdere og borgere i arbejde og begrænse langvarige sygemeldinger ved bl.a. stress.

Vores resultater er skabt ved hjælp af det evidensbaserede screeningsværktøj INDUCAS og målrettet coaching, hvor vi gør brug af mange års erfaring og en værktøjskasse målrettet den enkelte. Kombinationen er med til at tage stress i opløbet og dermed helt undgå sygemeldinger – eller som minimum minimere sygefraværet markant.

Det giver en tidligere, hurtigere og mere præcis indsats. Så vi sammen kan skabe resultater!

Hør mere om os

Målrettede indsatser skaber resultater

Uanset hvor i forløbet borgeren/medarbejderen er, kan vi hjælpe. Både før, under og efter et sygdomsforløb. Jo mere individuel og målrettet indsatsen er, desto hurtigere kan vi få medarbejderne op i tid eller undgå en langtidssygemelding.

Opfølgning

Risiko for tilbagefald er ofte en overset udfordring. Der er opfølgning særligt vigtig, så den enkelte trives og fortsætter med at have det gode arbejdsliv.

Rehabilitering

Rehabilitering er mere end at fastholde eller få folk tilbage på arbejdspladsen. Det er ligeså vigtigt, at vedkommende bliver bevidst om egne udfordringer og sundhedstilstand.

Rehabilitering

Rehabilitering er mere end at fastholde eller få folk tilbage på arbejdspladsen. Det er ligeså vigtigt, at vedkommende bliver bevidst om egne udfordringer og sundhedstilstand.

Opfølgning

Risiko for tilbagefald er ofte en overset udfordring. Der er opfølgning særligt vigtig, så den enkelte trives og fortsætter med at have det gode arbejdsliv.

Forebyggelse

Forebyggelse handler om at forstå medarbejdernes udfordringer, behov og motivation – og at sætte ind, så snart reaktionerne på belastning kommer. Forebyggelse kan være afgørende for trivslen og dermed antallet af langtidssygemeldinger.

Indsats

En 360 graders indsatsplan er vigtig for at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen og samtidig understøtte en hurtig tilbagevenden ved sygemelding.

Førende inden for forebyggelse og sundhed

Vores vision er at være markedets førende leverandør inden for evidensbaserede og helhedsorienterede indsatser, som forebygger og nedbringer sygefravær samt sætter fokus på stress, sundhed og arbejdsglæde.

Furesø Kommune

I Furesø Kommune har nærværskonsulenterne været med til at mindske udgiften til sygedagpenge og psykolog, ligesom medarbejderne har fået større indsigt i de faktorer, der påvirker deres arbejde.

Se casen

Forebyggelse er nøglen

En langvarig sygemelding er kritisk for både virksomheden, medarbejderen og samfundet. Derfor er det vigtigt, at man tager hånd om problemerne, inden de udvikler sig til stress eller en længerevarende sygemelding. Vores kerneydelse er at forebygge sygefravær, men vi træder også til og hjælper sygemeldte hurtigt tilbage i arbejde. Og vi følger op, så risikoen for et tilbagefald bliver mindre.

Jo før desto bedre. Det er vores mantra, når det gælder forebyggelse af sygemelding. Derfor har vi i samarbejde med Syddansk Universitet udviklet IT-værktøjet Inducas, som hjælper arbejdsgivere og HR-afdelinger med at forstå medarbejdernes udfordringer, behov og motivation.

Læs mere om INDUCAS her