Come-Back Ekspertise

Inducas Trivsel

- begræns virksomhedens sygefravær med Inducas Trivsel

Sygemeldinger koster årligt danske virksomheder 27 mia. kr. Samtidig har en sygemelding store personlige konsekvenser for medarbejdere og kollegaer. Med Inducas Trivsel kan du mindske din virksomheds sygefravær og samtidig hjælpe dine medarbejdere effektivt og omsorgsfuldt gennem sygdom og livskriser.

Hvad er Inducas Trivsel?

Inducas Trivsel er et online screeningsværktøj. Det er målrettet virksomheder, der vil mindske medarbejdernes sygefravær ved at øge deres almene sundhedstilstand. Inducas Trivsel kan:

  • Nedsætte sygefraværet markant
  • Fastholde den enkelte medarbejder i jobbet
  • Øge medarbejdernes trivsel
  • Forebygge langvarige sygemeldinger og afskedigelser

Med Inducas Trivsel gør vi dine medarbejdere langtidsholdbare. Vi sikrer høj trivsel og minimerer sygefravær. Inducas Trivsel mindsker virksomhedens udgifter ved tabt produktion, administration af sygemeldinger og dyre ansættelsesprocesser. Det kan ses på bundlinjen! På både den menneskelige og den økonomiske konto.

Hvordan virker det?

Inducas Trivsel er et evidensbaseret spørgeskema, der udfyldes af medarbejderen. Resultaterne bygger på analyse af mere end 4000 besvarelser og ekspertinput fra blandt andet læger, psykologer og arbejdsmedicinere. Inducas Trivsel giver en risikovurdering for sygemelding af den enkelte medarbejder. Med udgangspunkt i risiko- vurderingen kan vi hjælpe sygdomstruede medarbejdere og begrænse eller helt undgå en sygemelding.

Inducas Trivsel

- begræns virksomhedens sygefravær med Inducas Trivsel

Sygemeldinger koster årligt danske virksomheder 27 mia. kr. Samtidig har en sygemelding store personlige konsekvenser for medarbejdere og kollegaer. Med Inducas Trivsel kan du mindske din virksomheds sygefravær og samtidig hjælpe dine medarbejdere effektivt og omsorgsfuldt gennem sygdom og livskriser.

Hvad er Inducas Trivsel?

Inducas Trivsel er et online screeningsværktøj. Det er målrettet virksomheder, der vil mindske medarbejdernes sygefravær ved at øge deres almene sundhedstilstand. Inducas Trivsel kan:

  • Nedsætte sygefraværet markant
  • Fastholde den enkelte medarbejder i jobbet
  • Øge medarbejdernes trivsel
  • Forebygge langvarige sygemeldinger og afskedigelser

Med Inducas Trivsel gør vi dine medarbejdere langtidsholdbare. Vi sikrer høj trivsel og minimerer sygefravær. Inducas Trivsel mindsker virksomhedens udgifter ved tabt produktion, administration af sygemeldinger og dyre ansættelsesprocesser. Det kan ses på bundlinjen! På både den menneskelige og den økonomiske konto.

Hvordan virker det?

Inducas Trivsel er et evidensbaseret spørgeskema, der udfyldes af medarbejderen. Resultaterne bygger på analyse af mere end 4000 besvarelser og ekspertinput fra blandt andet læger, psykologer og arbejdsmedicinere. Inducas Trivsel giver en risikovurdering for sygemelding af den enkelte medarbejder. Med udgangspunkt i risiko- vurderingen kan vi hjælpe sygdomstruede medarbejdere og begrænse eller helt undgå en sygemelding.
Come-Back Ekspertise