Inducas Kontanthjælp

- et screeningsværktøj under udvikling

I Come-Back er vi i gang med at udvikle Inducas Kontanthjælp – der ud over en forventning om at kunne nedbringe de offentlige udgifter væsentligt, også vil bidrage til en højere grad af borgerinddragelse i beslutningsprocesserne, at understøtte sagsbehandlernes faglighed og optimere udbyttet af de indsatser der igangsættes.

For at opnå de bedste resultater skal Inducas Kontanthjælp bygge på evidens. Det er denne evidens, som vi i nuværende udviklingsfase skal indsamle. De eksisterende spørgsmål i værktøjet er blevet tilpasset i et samarbejde med bl.a. Jobcenter Lolland.

 

Come-back har ansøgt midler hos Syddansk Vækstforum til at gennemføre testforløb og til at foretage den sidste udvikling. Såfremt der opnås tilsagn om midler, vil løsningen blive testet i en række kommuner og gennemgå de sidste tilpasninger. Det er afgørende for løsningens udbredelse, at vi har gennemført et vist antal testforløb og tilvejebragt evidens for løsningen. Løsningen er endnu ikke til salg, men vi forventer at kunne præsentere markedet for den endelige version medio oktober 2017.

Der er indgået aftaler med enkelte kommuner om gennemførelsen af testforløb. Hvis jeres kommune er i interesseret i at høre mere om løsningen venligst kontakt os.

 

Baggrund for Inducas Kontanthjælp

Inducas Kontanthjælp er en digital platform til screening og progressionsmåling af kontanthjælpsmodtagere og tildelte indsatser.

Inducas kombinerer viden om fysiske, psykiske, sociale tilstande, og overdrager et større ansvar til borgeren for selv at tage stilling til egen situation. Derfor vil det i højere grad være muligt at tilrettelægge indsatser, der er meningsgivende for borgeren, og som har en tydelig effekt i forhold til at flytte borgeren mod arbejdsmarked og uddannelse. Hele datamængden, der indsamles via Inducas Kontanthjælp, behandles statistisk og giver derved en hidtil ubrugt adgang til at vejlede på et evidensbaseret grundlag.

Inducas forventes at skabe en reduktion i varigheden på kontanthjælp på min. 6 uger for gruppen under 30 år og min. 3 uger for gruppen over 30 år. Dette giver en samlet besparelse på over 990 millioner kr. på landsplan på et år. Det svarer til en besparelse på 5 % af udgifterne til kontanthjælpsydelserne i 2014.

Produktblad Inducas Kontanthjælp