Vision

Come-Back vil være landets førende inden for evidensbaserede værktøjer, der påvirker og udvikler den måde, offentlige og private virksomheder tager sig af sygemeldte mennesker på.

Vores virksomhed er baseret på faktuel viden, stor nysgerrighed og passion i forhold til tanken om at gøre en forskel for det enkelte menneske og for samfundet.

Mission

Come-Back vil være facilitator af den tidlige og effektfulde indsats i forhold til at reducere og undgå langvarigt sygefravær i Danmark.

Come-Back vil udvikle og integrere intelligente værktøjer til gavn for samfundets økonomi.

Vi vil i vores samarbejde, sørge for at vores kunder bliver i stand til at sikre mere robuste og tilfredse mennesker på arbejdsmarkedet.

Værdier
Evidens

Vores it-værktøjer og grundlæggende praksis er altid baseret på evidens.

Udvikling

Vi ønsker at udfordre status quo og udvikle ny praksis inden for begrænsning af sygefravær.

Nærvær

Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske og det der sker mellem mennesker. Vi er tilstede, opmærksomme og tæt på.